Hướng dẫn xử lý HĐĐT viết sai trong từng trường hợp

Trong quá trình lập hóa đơn điện tử, việc doanh nghiệp gặp phải sai sót là điều khó tránh khỏi. Theo quy định mới nhất tại Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019/TT-BTC, tùy vào loại hóa đơn, người phát hiện sai sót và thời điểm phát hiện sai sót mà doanh nghiệp sẽ có hướng giải quyết khác nhau đối với hóa đơn điện tử viết sai. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai trong từng trường hợp cụ thể.

Xử lý hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có sai sót

Trong trường hợp người bán phát hiện ra hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót, thì, người bán sẽ thực hiện thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử và tiến hành lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

xử lý hóa đơn điện tử viết sai

Trong trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua phát hiện có sai sót, thì tùy vào việc sai sót gì, doanh nghiệp sẽ tiến hành xử lý theo các bước sau:

+ Sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai. Thì, người bán thông báo cho người mua;thông báo với cơ quan thuế; và không phải lập lại hóa đơn.

+ Sai về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế, hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng. Thì, Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót; sau đó, người bán thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hoá đơn điện tử và lập hóa đơn điện tử mới thay thế. Sau khi nhận được thông báo, cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế. Người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử mới thay thế sau đó người bán gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới.

Trong trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót thì cơ quan thuế sẽ có trách nhiệm thông báo cho người bán để người bán kiểm tra sai sót và người bán sẽ tiến hành thực hiện việc triển khai theo quy định. Nếu người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo cho người bán về sai sót của hóa đơn đã được cấp mã để người bán thực hiện điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn.

Trên đây là hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử viết sai trong từng trường hợp, hi vọng sẽ giúp ích được cho các doanh nghiệp trong việc tháo gỡ những khó khăn khi triển khai sử dụng hóa đơn điện tử.

https://rausachplus.com/

https://rausachplus.com/tin-tuc/

Bài viết liên quan

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.